Rodzina

Wykonane zadania:

Przyjęcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny i nowych zniżek dla rodzin wielodzietnych

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już ponad 720 tys. osób, a odebrało ponad 590 tys. Rodzina posługująca się Kartą może korzystać z oferty 1500 podmiotów zgłoszonych przez prawie 460 partnerów oferujących zniżki w zakresie kultury, sportu, wypoczynku, telekomunikacji, bankowości, artykułów spożywczych i odzieżowych, książek i podręczników oraz usług medycznych. Od 1 stycznia 2015 r. rodzinom z co najmniej trójką dzieci, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, przysługuje 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Posiadacze Karty są także uprawnieni do ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Ponadto dużym rodzinom przysługuje zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty. Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny został przyjęty przez rząd 25 listopada 2014 r.

Więcej pieniędzy na budowę żłobków w ramach programu „Maluch”

W tym roku budżet rządowego programu „Maluch” wynosi nie 100 mln, a 150 mln zł. To oznacza więcej środków na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, a także utrzymanie już istniejących. W 2014 r. działało w Polsce prawie 2300 żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dla porównania w 2007 r. było ich zaledwie 373. Większe środki na budowę żłobków zostały przewidziane w projekcie ustawy budżetowej przyjętej przez rząd 24 września 2014 r.

Start programu „Maluch na uczelni”

Więcej klubików dziecięcych, dziennych opiekunów oraz żłobków przy uczelniach – to główny cel programu „Maluch na uczelni”, który wystartował 9 grudnia 2014 r. W jego ramach szkoły wyższe będą mogły starać się o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi lub na prowadzenie tych już istniejących. W sumie do uczelni trafi w 2015 r. co najmniej 10 mln złotych. Dzięki nowym żłobkom młodzi ludzie nie będą musieli już wybierać: „nauka czy dziecko?”.

Wprowadzenie wyższej ulgi podatkowej dla rodzin wielodzietnych

Od 1 stycznia 2015 r. o 20% wzrosła kwota ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, co oznacza, że roczna ulga na trzecie dziecko zwiększyła się z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2 224,08 zł do 2 700 zł. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad milion rodzin, w których wychowuje się ok. dwóch milionów dzieci. Ponad 97% rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełni. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej wyższych ulg 30 września 2014 r.

Wprowadzenie szybszego zwrotu podatku dla rodzin wielodzietnych

W listopadzie 2014 r. Ministerstwo Finansów zdecydowało, że rodziny wielodzietne mogą otrzymać szybszy zwrot podatku dochodowego w 2015 r. Termin zwrotu został skrócony z trzech miesięcy do jednego.

Co przed nami?

Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”

Dziś, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, tracą całą kwotę. Rząd proponuje prostą zasadę: „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, pomniejszymy je tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg. Zachęci to rodziców do podejmowania pracy, a także do wychodzenia z szarej strefy. Projekt ustawy w tej sprawie skierowano do konsultacji społecznych 7 stycznia 2015 r. Rozwiązanie to wejdzie w życie od stycznia 2016 r.

Świadczenia rodzicielskie dla wszystkich

Od 2016 r. ze wsparcia finansowego, analogicznego do urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy, którzy takiej możliwości dotychczas nie mieli. To rodzice poszukujący pracy, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków i więcej dzieci - odpowiednio dłużej. Świadczenie wyniesie 1000 zł na rękę. Projekt ustawy w tej sprawie skierowano do konsultacji społecznych 7 stycznia 2015 r.

Wsparcie dla przyzakładowych żłobków i przedszkoli

Powstaną nowe przyzakładowe żłobki i przedszkola, dzięki czemu łatwiej będzie łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. W latach 2015-2020 przeznaczymy na ten cel ponad 2 mld zł (w ramach środków europejskich i specjalnego systemu ulg w podatku CIT). Projekt będzie finansowany częściowo w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez samorządy województw. Natomiast uruchomienie wsparcia finansowego pochodzącego z systemu ulg w podatku CIT planowane jest w styczniu 2016 r.