Seniorzy

Wykonane zadania:

Wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji rent i emerytur w 2015 r.

1 marca 2015 r. nastąpi kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent na poziomie min. 36 zł dla świadczeń poniżej 3333 zł. Gdyby zastosować wyłącznie procentowy systemem waloryzacji, obowiązujący m.in. w 2014 r., najniższa emerytura wzrosłaby jedynie o ok. 9 zł. Z szacunków resortu pracy wynika, że wprowadzone zmiany sposobu waloryzacji w 2015 r. to koszt ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent trafi w tym roku ok. 3,7 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący waloryzacji został przyjęty przez rząd 30 września 2014 r.

Przygotowanie projektu programu dziennych domów opieki Senior-WIGOR

Rząd przeznaczy 360 mln zł na utworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów, z czego w pierwszym roku ok. 20 mln zł. W 2015 r. powstanie ok. 100 takich miejsc. Projekt programu Senior–WIGOR trafił do konsultacji społecznych 31 grudnia 2014 r. Przyjęcie programu wraz z rozpoczęciem pilotażu przewidziane jest na II kwartał 2015 r.