Sprawy międzynarodowe

Wykonane zadania:

Sukces Polski na szczycie klimatycznym w Brukseli

Dzięki skutecznym negocjacjom Polakom nie grozi drastyczna podwyżka cen energii po roku 2020. W ramach uzgodnień nowego pakietu klimatyczno-energetycznego UE udało się m.in. utrzymać system darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-energetycznego do 2030 r. Szczyt klimatyczny w Brukseli odbył się 24 października 2014 r.

Wizyty zagraniczne

Premier Ewa Kopacz od 1 października 2014 r. odbyła 8 wizyt zagranicznych. Odwiedziła Brukselę (trzykrotnie), Bratysławę, Mediolan, Paryż, Berlin oraz Pragę. Głównymi tematami rozmów szefowej rządu były przyszłość Unii Europejskiej i zabezpieczenie interesów Polski we wspólnocie. Podczas spotkań poruszała także kwestię sytuacji na Ukrainie, dbając o zapewnienie integralności naszego wschodniego sąsiada.

Pomoc humanitarna dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy

19 grudnia 2014 r. do Charkowa dotarły 34 ciężarówki Państwowej Straży Pożarnej przewożące ponad 150 ton najpilniejszej pomocy rzeczowej. Transport był odpowiedzią polskiego rządu na apel ukraińskich władz o udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom tego kraju w obliczu zbliżającej się zimy. Na pomoc rząd przeznaczył ponad 3 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Decyzja premier Ewy Kopacz w tej sprawie zapadła 28 listopada 2014 r.

Przygotowanie ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu

MSZ wspólnie z MSW prowadzi intensywne przygotowania do ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu. 8 grudnia premier Ewa Kopacz powołała międzyresortowy zespół ds. wsparcia Polaków na wschodzie Ukrainy. 26 grudnia miała miejsce misja MSZ w celu wypracowania najbardziej efektywnych sposobów pomocy, a 5 stycznia w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie ruszyła specjalna całodobowa infolinia dla osób, które zgłosiły się do ewakuacji. Operacja wchodzi obecnie w decydującą fazę.

Wsparcie Ukrainy w reformie samorządowej

18 grudnia 2014 r. minister Grzegorz Schetyna i wicepremier Gennadij Zubko podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie. W 2015 r. współpraca dotyczyć będzie m.in. działań szkoleniowych oraz doradztwa przy przygotowaniu zmian w przepisach związanych z reformowaniem ukraińskiego samorządu.

Zmiany w umowie o małym ruchu granicznym (MRG) z Ukrainą oraz outsourcing wizowy na Białorusi

17 grudnia 2014 r. ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy podpisali w Warszawie Drugi Protokół zmieniający umowę o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. Wprowadzone zmiany ułatwiają mieszkańcom strefy przygranicznej uzyskanie zezwolenia MRG, zwiększą ruch osobowy, przyniosą korzyści gospodarcze i polityczne w stosunkach polsko-ukraińskich. Dzięki działaniom służb dyplomatycznych i konsularnych 24 października 2014 r. uzyskano z kolei zgodę władz Białorusi na outsourcing usług wizowych dla polskich placówek konsularnych w tym kraju.