Sprawy regionalne

Wykonane zadania:

Kontrakty Terytorialne

Od października do grudnia 2014 r. rząd podpisał z samorządami 16 Kontraktów Terytorialnych. Dokumenty określają priorytetowe inwestycje, które będą finansowane z pieniędzy z nowego budżetu UE. Szacujemy, że w latach 2014-2023 zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju w skali całej Polski może wynieść ok. 400 mld zł.

Harmonogram przyjmowania Kontraktów Terytorialnych przez rząd:

  • uchwała w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego – 2 grudnia 2014 r.;
  • uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktów Terytorialnych dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego i pomorskiego – 14 listopada 2014 r.;
  • uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego i województwa łódzkiego – 12 listopada 2014 r.;
  • uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktów Terytorialnych dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego – 4 listopada 2014 r.;
  • uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla województwa podlaskiego i województwa śląskiego – 24 września 2014 r.

Harmonogram podpisywania kontraktów:

województwo śląskie 25 września 2014 r., podlaskie 27 września 2014 r., zachodniopomorskie 12 listopada 2014 r., małopolskie i kujawsko-pomorskie 13 listopada 2014 r., świętokrzyskie, wielkopolskie, opolskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie 14 listopada 2014 r., mazowieckie 25 listopada 2014 r., lubelskie 5 grudnia 2014 r., podkarpackie 12 grudnia 2014 r. oraz pomorskie 19 grudnia 2014 r.

Ponadpartyjny dialog ws. przeglądu funkcjonowania samorządu

5 listopada 2014 r. premier Ewa Kopacz spotkała się z liderami partii politycznych: SLD, PSL, Twojego Ruchu i PO w sprawie przeprowadzenia przeglądu 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Ustalono, że przeglądu dokona nadzwyczajna komisja sejmowa. O jej powołaniu premier Ewa Kopacz rozmawiała z marszałkiem Sejmu 27 listopada 2014 r. Szczegóły dotyczące kształtu komisji były omawiane na Konwencie Seniorów 15 grudnia 2014 r.

Regionalny System Ostrzegania w TV i na komórkach

Dzięki temu rozwiązaniu każdy, kto posiada TV lub telefon komórkowy będzie mógł uzyskać bezpośrednią informację o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych. 13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską. System powiadamiania jest dostępny od 1 stycznia 2015 r. w TVP Regionalnej i w aplikacji na telefon.

Zatwierdzenie programów regionalnych

W listopadzie i grudniu 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła 7 z 16 programów regionalnych na kwotę 14,2 mld euro. W ramach programów regionalnych marszałkowie województw podzielą więcej środków niż w poprzedniej perspektywie (40% puli w latach 2014-2020 wobec 25% w latach 2007-2013).

Działania w sprawie „janosikowego”

Premier Ewa Kopacz osobiście zainicjowała prace nad zmianami w tzw. „janosikowym”. 10 października 2014 r. odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem szefowej rządu oraz przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Rządowego Centrum Legislacji, klubów koalicyjnych i Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podstawą dalszych prac legislacyjnych w sprawie „janosikowego” będzie projekt rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2014 r. Wprowadzone do niego zmiany zakładają m.in. skrócenie okresu obowiązywania ustawy do 1 roku. Ponadto w 2015 r. województwo mazowieckie ma otrzymać (poprzez zmniejszenie obciążeń z tytułu „janosikowego”) dodatkowe 100 mln złotych. Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach samorządu terytorialnego 23 października 2014 r. Od października w resorcie finansów trwają prace analityczne nad nową formułą „janosikowego” dla wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego.