Pacjenci

Wykonane zadania:

Wdrożenie pakietu onkologicznego i kolejkowego

Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z nowotworami złośliwymi są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Zwiększył się dla nich dostęp do leczenia i badań diagnostycznych. Od momentu, gdy pacjent z podejrzeniem nowotworu zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Zwiększył się także dostęp do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów. Listy oczekujących do lekarza specjalisty są prowadzone elektronicznie i aktualizowane raz w tygodniu. Pacjent może sprawdzić na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie najszybciej przyjmie go specjalista albo może uzyskać taką informację telefonicznie, dzwoniąc do NFZ. Dzięki temu, że można zapisać się tylko na jedną listę oczekujących, zniknie zjawisko sztucznego wydłużania kolejek przez osoby, które czekały w kilku kolejkach na to samo świadczenie, blokując terminy i nie odwołując wizyt. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 10 czerwca 2014 r.

Co przed nami?

Powołanie Instytutu Geriatrii

Powstanie placówka, która będzie kształciła przyszłych geriatrów oraz osoby zajmujące się opieką nad osobami starszymi. Bazą do jej utworzenia będzie Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

Finansowanie rezydentur absolwentów uczelni medycznych

Od 2015 r. finansowane będą specjalizacje lekarzy w ramach rezydentur wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Celem tego działania jest zwiększenie dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów. Minister zdrowia co roku przyznaje ok. 3000 miejsc rezydenckich. W 2015 r. planuje się zwiększyć tę liczbę do ok. 6500. Na dodatkowe rezydentury w 2015 r. przeznaczonych zostanie 60 mln zł.