Inwestycje, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne

Wykonane zadania:

mowy w ramach programu „Inwestycje Polskie”

Od 22 września do końca 2014 r. zostały podpisane 23 umowy. Łączna wartość zaangażowania BGK i PIR w projekty wyniosła blisko 4,5 mld. Wśród zawartych umów znalazła się m.in.: umowa kredytu terminowego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. do kwoty 256 mln zł i umowa z PGE na współfinansowanie programu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności.

Inwestycje energetyczne

Trwa budowa nowego bloku energetycznego na terenie Elektrowni Jaworzno III i Elektrowni Opole II. Dzięki inwestycji w Jaworznie powstanie jeden z największych w kraju bloków energetycznych, który zapewni energię dla 2,5 mln gospodarstw domowych. Elektrownia Opole II to największa inwestycja przemysłowa w Polsce po 1989 r., która zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych. W Rzeszowie oddano do użytku nowy blok, który zapewni energię elektryczną dla 75 tys. gospodarstw domowych.

Konsolidacja „zbrojeniówki” – połączenie spółek obronnych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W ramach II etapu konsolidacji przemysłu zbrojeniowego 9 października 2014 r. w Polskiej Grupie Zbrojeniowej skonsolidowanych zostało 8 spółek obronnych z Grupy Polskiego Holdingu Obronnego oraz MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (100%) będące w portfelu ARP. Konsolidacja sektora zbrojeniowego wyeliminuje wewnętrzną konkurencję między polskimi firmami, umożliwi realizowanie dużych projektów angażujących kilka przedsiębiorstw i zwiększy konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Polska Grupa Zbrojeniowa została zarejestrowana 13 grudnia 2013 r. 21 stycznia 2014 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniesienie akcji 12 spółek z sektora obronnego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Co przed nami?

Kontynuacja programu „Inwestycje Polskie”

Według szacunków do końca 2015 r. wartość projektów, w które zaangażują się PIR i BGK, sięgnie łącznie, odpowiednio, 10 mld zł i 28 mld zł.