Infrastruktura

Wykonane zadania:

Budowa dróg

Od 1 października 2014 r. oddano do ruchu niemal 200 km dróg krajowych, w tym: 35 km autostrad, 129 km dróg ekspresowych oraz 36 km pozostałych dróg krajowych. Od 1 stycznia 2014 r. do użytku oddano 225,75 km dróg ekspresowych, 61,6 km autostrad oraz 2 obwodnice. Podpisano także umowy na 298,8 km dróg ekspresowych. 22 grudnia 2014 r. do konsultacji publicznych został skierowany projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Uwagi można zgłaszać do 30 stycznia 2015 r. W połowie stycznia 2015 r. odbędzie się konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Programu.

Sieci szerokopasmowe

W okresie wrzesień-listopad 2014 r. beneficjenci 14 regionalnych projektów szerokopasmowych zrealizowali 3741,48 km sieci, w tym wybudowano 2845,21 km sieci, a 896,27 km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Kolej

W grudniu 2014 r., dzięki uruchomieniu Pendolino i nowym rozkładom jazdy, skrócił się czas podróży między największymi miastami, np. z Warszawy do Krakowa do ok. 2,5 godz., a z Warszawy do Gdańska do ok. 3 godz. Kolejne skrócenie czasu przejazdu nastąpi w grudniu 2015 r.

Co przed nami?

Budowa dróg

Do końca 2015 r. zostanie oddanych 250 km dróg ekspresowych i podpisane umowy na 500 km. W latach 2014-2020 zbudowanych zostanie 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za blisko 93 mld zł. Oddana będzie do użytku pełna sieć autostrad: A1, A2 i A4 oraz S3, S5, S6, S7, S8, S17 i cała obwodnica Warszawy.

Rozwój portów

W 2015 r. 1 mld zł zostanie przeznaczony na zwiększenie przepustowości portów i poprawę infrastruktury dostępowej od strony lądu (do końca 2020 ponad 11 mld zł).

Kolej

W 2015 r. na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł. Na koniec kadencji tabor PKP Intercity w ok. 70% będzie nowy lub zmodernizowany.

Rozwój transportu miejskiego

Planujemy inwestycje ze środków unijnych na rozwój transportu miejskiego na poziomie 13,5 mld zł do 2020 r. Inwestycje będą uruchamiane w ramach środków z programu Infrastruktura i Środowisko, programu Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych.