Górnicy

Wykonane zadania:

Dialog z górnikami

Pod koniec września osiągnięto porozumienie w sprawie protestów w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. W rozwiązanie problemu zaangażowała się premier Ewa Kopacz. Zapewniono przedłużenie działania kopalni i zagwarantowano pracownikom zatrudnienie w innych zakładach. 18 listopada premier spotkała się z przedstawicielami central związkowych działających przy Kompanii Węglowej i zadeklarowała, że w grudniu zostaną wypłacone zaległe pensje i świadczenia okolicznościowe z okazji „Barbórki” – obie zapowiedzi zostały zrealizowane. 18 listopada premier Ewa Kopacz powołała również pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Wejście w życie ustawy dot. wymogów jakościowych węgla

Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 14 października 2014 r. Nowe prawo weszło w życie 14 listopada 2014 r. Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży produktów, takich jak węgiel kamienny czy brykiety, które nie spełniają wymagań jakościowych ministra gospodarki. Za sprzedaż węgla niezgodnego z obowiązującymi normami grożą kary finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności.

Plan naprawczy Kompanii Węglowej

7 stycznia 2015 r. rząd przyjął „Plan naprawczy Kompanii Węglowej SA” przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Potrzeba zmian w spółce wynika z jej dramatycznej kondycji finansowej. Proponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności działania Kompanii Węglowej SA, obniżenie kosztów jej funkcjonowania i utworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej.

Co przed nami?

Ustawa dot. koncesjonowania sprzedaży węgla

Trwają prace w Sejmie. Nowelizacja ma wyeliminować nieuczciwą konkurencję w handlu węglem kamiennym.