Rolnicy

Wykonane zadania:

Zatwierdzenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. Do wykorzystania jest 13,5 mld euro, które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację i zwiększanie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 15 kwietnia 2014 r.

undusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych

7 stycznia 2015 r. rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Środki zgromadzone na jego rachunku będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Fundusz będzie administrowany przez Agencję Rynku Rolnego.

Pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla polskiej żywności

Nieustannie prowadzone są rozmowy dotyczące dostępu dla polskich produktów rolno-spożywczych do kolejnych rynków zbytu. M.in. polskie jabłka mogą być eksportowane do Kanady i Singapuru, a w sprawie dostępu do rynku indyjskiego trwają uzgodnienia. W 2014 r., pomimo rosyjskiego embarga, wartość eksportu rolno-spożywczego może osiągnąć wyniki podobne jak w roku 2013, czyli przekroczyć 20 mld euro.