Policja

Co przed nami?

Nowe zasady naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy

W MSW trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat, które mają motywować i zachęcać funkcjonariuszy resortu do dłuższego pozostawania w służbie. Zmiany obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu – i wejdą w życie w 2015 r.

Modernizacja floty służb

W budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano prawie 400 mln zł. Około 100 mln zostanie przeznaczonych na wymianę policyjnej floty. Straż Graniczna zostanie doposażona w bezzałogowe statki powietrzne, a Państwowa Straż Pożarna w nowe samochody, m.in. ratowniczo-gaśnicze.